ارتباط با ما‌
آدرس : اصفهان، خیابان مسجد سید، روبروی خدمات شهری شهرداری
تلفن : 03133447073 - 03133447074
تلفن همراه : 09378621880
ایمیل : info@novinsara.ir